Kolekcija: Učiteljice/odgajateljice

Mjeseci travanj, svibanj i lipanj svake godine predviđeni su za izradu poklona za učiteljice i odgajateljice vaših najmlađih.  Školska godina završava 21.lipnja (osim za maturante), a u to vrijeme održava se i najveći broj vrtićkih priredbi.

Molimo vodite računa o tome da svoje poklone naručite na vrijeme :)